Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Welke gevolgen heeft onbetaald verlof voor mijn vakantiedagen, uitkering, toeslagen of pensioen?

Gevolgen onbetaald verlof en vakantiedagen

Tijdens het onbetaald verlof bouwt u geen vakantiedagen op. Alleen als u het onbetaald verlof gebruikt voor langdurend zorgverlof, bouwt u vakantiedagen op.

Gevolgen onbetaald verlof en uitkering

Bij volledig onbetaald verlof heeft u geen recht op een uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. U bent tijdens onbetaald verlof niet verzekerd. U kunt hiervoor een vrijwillige verzekering voor de WIA en Ziektewet afsluiten.

Als u na onbetaald verlof een uitkering moet aanvragen, heeft de verlofperiode geen invloed op de uitkering. Behalve als het onbetaald verlof langer dan 18 maanden heeft geduurd.

Gevolgen onbetaald verlof en toeslagen

Door de daling van uw inkomen kunt u recht hebben op (meer) kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag. U geeft de verandering in uw inkomen door aan de Belastingdienst.

Gevolgen onbetaald verlof en pensioen

Pensioenregelingen zijn per sector en bedrijf verschillend. Informeer bij uw werkgever of pensioenfonds wat de gevolgen voor uw pensioen zijn.

Gevolgen onbetaald verlof en tegemoetkoming schoolkosten

Onbetaald verlof heeft invloed op de tegemoetkoming in de schoolkosten en studiefinanciering van uw kinderen. Dit komt omdat uw inkomen daalt. U moet aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) alle wijzigingen in uw situatie doorgeven. DUO verwerkt uw wijziging en bekijkt de eventuele gevolgen voor uw tegemoetkoming.

Gevolgen onbetaald verlof en lokale belastingen

Daalt uw inkomen doordat u onbetaald verlof opneemt? Dan kunt u in de problemen komen als u de gemeentelijke belastingen moet betalen. Zoals de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrecht of hondenbelasting.

Kunt u de gemeentelijke belasting niet betalen? Dan kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: