Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Kan ik ontheffing krijgen voor een inburgeringsexamen?

Medische ontheffing basisexamen inburgering in het buitenland

U kunt op medische gronden ontheffing krijgen. Met een medische ontheffing hoeft u het basisexamen inburgering in het buitenland niet te maken. Bijvoorbeeld als u ernstige lichamelijke of geestelijke problemen heeft waardoor u het examen niet kunt maken. Voor zo'n ontheffing neemt u contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van herkomst.

Ontheffing inburgeringsexamen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden

Wilt u in aanmerking te komen voor ontheffing op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden? Dan moet u eerst een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) indienen. Als u de aanvraag indient, kunt u schrijnende omstandigheden aanvoeren. Het gaat dan om een combinatie van bijzondere persoonlijke omstandigheden waardoor u het basisexamen inburgering in het buitenland niet kunt behalen.

De IND beoordeelt of de bijzondere omstandigheden er toe leiden dat u een ontheffing van het basisexamen krijgt. Deze ontheffing is geregeld in de zogenoemde hardheidsclausule bij de Wet inburgering in het buitenland.

Aanvraag ontheffing inburgeringsplicht in Nederland

U kunt ontheffing krijgen van het inburgeringsexamen. Als u voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden kunt u dat aanvragen bij de gemeente. 

Als u na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden dan kunt u de ontheffing aanvragen bij DUO.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Inburgeringsexamen

Download: HTML | CSV | Excel | JSON