Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Op hoeveel vakantiedagen en vakantiegeld heb ik recht?

Extra vakantiedagen

Het kan zijn dat u meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal vakantiedagen. Deze vakantiedagen heten bovenwettelijke vakantie-uren. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen hierover afspraken staan.

Vakantiedagen en nieuwe baan

Krijgt u een andere werkgever? Dan kunt u uw vakantiedagen meestal nog opnemen voordat u vertrekt. Uw werkgever mag eisen dat u tot het einde van uw arbeidsovereenkomst blijft werken. Hij moet daar wel een belangrijke reden voor hebben.

Wettelijk verplichte vakantie-uren die u niet heeft kunnen opnemen, krijgt u uitbetaald. Bovenwettelijke vakantie-uren die u bij uw oude werkgever heeft opgebouwd, kunt u niet meenemen.

Vakantiedagen afkopen
Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen mag u aan het eind van uw contract ook afkopen. U krijgt dan geld in ruil voor de opgespaarde vakantiedagen. U of uw werkgever kunnen elkaar hier niet toe verplichten.

Vakantiedagen bij zwangerschap

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt u vakantie-uren op. Uw werkgever mag u niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor uw verlof.

Vakantie-uren bij ziekte

Als u ziek bent, bouwt u evenveel vakantie-uren op als in een periode waarin u niet ziek bent. Dit geldt sinds 1 januari 2012. Voor die datum bouwden langdurig zieken alleen de laatste 6 maanden van hun ziekte vakantiedagen op. Kunt u door uw ziekte gedeeltelijk niet werken? Dan bouwt u evenveel vakantie-uren op als in een periode waarin u niet ziek bent. Dit geldt sinds 1 januari 2012. Voor die datum bouwde u alleen vakantie-uren op over de uren die u werkte.

Voor extra vakantie-uren (bovenwettelijke vakantiedagen) kunnen andere afspraken gelden. Deze staan in uw arbeidsovereenkomst.

De regeling die op 1 januari 2012 is ingegaan is nog niet van toepassing op ambtenaren.

Hoogte vakantiegeld

Uw vakantiegeld wordt berekend over het loon dat u heeft verdiend. Andere betalingen tellen daarin niet mee. Bijvoorbeeld overwerk, winstuitkering en eindejaarsuitkering. In uw cao kunnen andere afspraken staan.

Uitbetaling vakantiegeld

Uw werkgever betaalt uw vakantietoeslag of vakantiegeld minstens 1 keer per jaar uit. Afspraken over de uitbetaling staan in uw arbeidsovereenkomst of cao. Uw werkgever moet u vertellen hoeveel vakantiegeld u krijgt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON