Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Mag mijn werkgever mij vragen om ziektedagen of bijzonder verlof in te ruilen tegen vakantiedagen?

Vakantiedagen inruilen voor ziektedagen

Uw werkgever mag u alleen vragen om bovenwettelijke vakantiedagen in te leveren in ruil voor de dagen dat u ziek bent. Dit zijn extra vakantiedagen boven het wettelijk minimum aantal vakantiedagen per jaar. Uw werkgever kan dit van tevoren met u afspreken. Bijvoorbeeld als u de arbeidsovereenkomst aangaat.

Ziek tijdens vakantie

Wordt u ziek tijdens uw vakantie? Dan moet u zich ziekmelden bij uw werkgever. De vakantiedagen waarop u ziek bent, raakt u niet kwijt. Deze dagen zijn ziektedagen. Met uw werkgever maakt u een afspraak voor een andere vakantieperiode.

Vakantiedagen inleveren voor bijzonder verlof

Bij bijzonder verlof, bijvoorbeeld voor een huwelijk of verhuizing, kan uw werkgever u achteraf vragen vakantiedagen in te leveren. Daarvoor is uw toestemming nodig. U mag hiervoor alleen bovenwettelijke vakantiedagen uit het lopende jaar en het jaar hiervoor gebruiken.

Vakantiedagen inleveren voor extra geld

Soms kunt u extra geld krijgen in ruil voor vakantiedagen. Dit kan alleen met bovenwettelijke vakantiedagen. Of dit mogelijk is hangt af van de afspraken die uw werkgever met u heeft gemaakt in bijvoorbeeld de cao.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: