Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Moet ik als nieuwkomer inburgeren?

Inburgeringsplicht en inburgeringsexamen

De inburgeringsplicht stimuleert u actief mee te doen in de samenleving. Ook is het de bedoeling dat u zo snel mogelijk economisch zelfstandig wordt.

Om in te burgeren kunt u eerst een cursus volgen, maar dat  is niet verplicht. Daarna moet u een inburgeringsexamen doen.  

Uitzonderingen op de inburgeringsplicht

In de volgende 2 gevallen kunt u een ontheffing aanvragen van de inburgeringsplicht:

 • Als u door een psychische of lichamelijke beperking of door een verstandelijke handicap het inburgeringsexamen niet kunt halen.
 • Als de gemeente of Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vindt dat u het inburgeringsexamen niet kunt halen. Dit geldt voor inburgeringsplichtigen vanaf 1 januari 2013.

Niet inburgeringsplichtig

U hoeft niet in te burgeren als u:

 • een Nederlands paspoort heeft;
 • afkomstig bent uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije of Zwitserland;
 • jonger bent dan 18 jaar;
 • ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd;
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was;
 • over Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal beschikt;
 • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).

Strengere eisen bij inburgering

Op 1 januari 2013 ging de gewijzigde Wet inburgering in. De regels voor inburgering zijn daarmee aangescherpt.

Inburgeringsplichtig na 1 januari 2013

Bent u na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig geworden en na die datum met uw inburgering begonnen? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op het inburgeringsexamen. Als u geen geld heeft, kunt u geld lenen voor de inburgering.

Inburgeringsplichtig voor 1 januari 2013

Bent u voor 1 januari 2013 met uw inburgering begonnen? Dan kunt u deze op de oude manier afmaken. Het vernieuwde inburgeringsexamen van na 1 januari 2013 geldt dan nog niet voor u. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Inburgeringsplicht voor geestelijk bedienaren

Geestelijke bedienaren moeten ook inburgeren.Een geestelijke bedienaar is bijvoorbeeld een rabbijn, imam, predikant, priester of godsdienstleraar. Ze spelen een belangrijke rol omdat zij vaak aanspreekpunt zijn voor hun geloofsgemeenschap. Daarom is het extra belangrijk dat zij de Nederlandse taal en samenleving goed kennen.

Inburgering begint buiten Nederland

De inburgering in Nederland begint al in het land van herkomst. Als u voor langere tijd naar Nederland komt, moet u een basisexamen inburgering in het buitenland doen.

Informatie over inburgering

Voor informatie over de inburgeringscursus, het inburgeringsexamen en de kosten kunt u terecht bij:

 • uw gemeente als u voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden;
 • DUO als u na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden.
 • Blik op Werk voor informatie over inburgeringscursussen met een keurmerk.
 • Taalzoeker voor informatie over scholing op het gebied van inburgering, taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON