Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat is het basisexamen inburgering in het buitenland?

Basisexamen afleggen: op ambassade of consulaat

U legt het basisexamen inburgering in het buitenland af op een Nederlandse ambassade of consulaat. Dat kan in:

  • uw land van herkomst;
  • een land waar u als inburgeraar langer dan 3 maanden mag verblijven.

Is er geen Nederlandse ambassade of consulaat waar u het basisexamen kunt doen? Dan kunt u terecht bij de ambassade of het consulaat in een buurland. Informatie hierover kunt u krijgen bij het Consulair Dienstencentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wijziging basisexamen inburgering in het buitenland

Sinds 1 november 2014 is de manier waarop het examen wordt afgenomen veranderd. Het examen wordt met de computer afgenomen en niet meer per telefoon. Dit betekent dat de examenvragen op een andere manier gesteld gaan worden. Om hier goed op aan te sluiten zullen de examenonderdelen zelf ook vernieuwd worden. Het niveau van het examen blijft wel hetzelfde. Dit betekent ook dat de leerstof hetzelfde blijft.

Lees voor meer informatie de brochure Bij uw partner in Nederland wonen.

Aanmelden basisexamen

Sinds 1 oktober 2014 loopt de aanmelding voor het basisexamen inburgering in het buitenland via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U kunt zich aanmelden voor het basisexamen inburgering buitenland op de website naarnederland.nl.

Zelfstudiepakket 'Naar Nederland'

U kunt zich voorbereiden op het basisexamen inburgering met het zelfstudiepakket 'Naar Nederland'. Dit is verkrijgbaar in 18 talen. 

Aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Nederland kan uw mvv-aanvraag afwijzen als u zakt voor het basisexamen. Als u slaagt is de uitslag 1 jaar geldig. Nadat u dit basisexamen heeft behaald, moet u dus binnen 1 jaar een mvv-aanvraag indienen.

U vraagt de mvv na het examen aan bij de ambassade of het consulaat van het land waar u vandaan komt.

Basisexamen verzetten mag 1 keer

Een afspraak met een ambassade voor het basisexamen inburgering mag u in principe 1 keer verzetten. Hiervoor neemt u contact op met de ambassade waar u de afspraak heeft gemaakt.

Examengeld terug krijgen

Het is verstandig om binnen 6 maanden na betaling examen te doen. Ziet u af van het examen of kunt u het examen niet binnen 6 maanden afleggen? Dan kunt u het geld dat u heeft betaald voor het basisexamen terugvragen. Hiervan wordt € 35 aan administratiekosten ingehouden.

Wilt u een afspraak voor een examen afzeggen? Dan moet u dit minimaal 24 uur van tevoren doen bij de ambassade. Doet u dit niet, dan krijgt u geen geld terug en vervalt het examen. U moet zich dan opnieuw aanmelden en opnieuw betalen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: