Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Welke regels gelden voor bereikbaar zijn op de werkplek (aanwezigheidsdienst)?

Berekenen arbeidstijd aanwezigheidsdienst

Alle tijd van gepland, ingeroosterd werk en de tijd waarin u op uw werkplek bent in afwachting van een oproep is arbeid. Ook als u kunt slapen in een (aparte) rustruimte. Dus ook tijd dat u niets anders doet en alleen maar op de werkplek aanwezig bent, telt mee voor het berekenen van de arbeidstijd. U mag alleen in een aanwezigheidsdienst werken als dit voor het soort werk dat u doet nodig is. Bijvoorbeeld in de zorg of bij de brandweer. Aanwezigheidsdiensten moeten in een collectieve regeling voor arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken.

Regels aanwezigheidsdienst

Werkt u niet regelmatig in een aanwezigheidsdienst? Dan zijn de regels uit de Arbeidstijdenwet op u van toepassing. Werkt u wel regelmatig in aanwezigheidsdiensten? Dan gelden voor u de volgende regels:

 • Een aanwezigheidsdienst mag niet langer dan 24 uur duren, inclusief gepland, ingeroosterd werk en wachturen of slaapuren. 
 • Alle uren binnen een aanwezigheidsdienst tellen als arbeidstijd.
 • In een periode van 26 weken mag u maximaal gemiddeld 48 uur per week werken.
 • In 26 weken mag u maximaal 52 keer in een aanwezigheidsdienst werken.
 • Direct voor en na een aanwezigheidsdienst mag u minimaal 11 uur niet werken.
 • In elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uur bedraagt de rusttijd minstens 90 uur. Hierin heeft u minstens: 
  • 1 onafgebroken rustperiode van minimaal 24 uur en 6 onafgebroken rustperioden van minimaal 11 uur.

Uw rusttijd voor en na de aanwezigheidsdienst mag worden ingekort. Dit kan als het noodzakelijk is door de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden. Dan geldt wel dat:

 • Per week de rusttijd van minimaal 11 uur 1 keer mag worden ingekort tot 10 uur en 1 keer tot 8 uur. 
 • Een ingekorte rust tussen 2 diensten moet in de daaropvolgende rustperiode worden gecompenseerd.
 • In elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uur de rusttijd minstens 90 uur bedraagt. Hierin heeft u minstens: 
  • 1 onafgebroken rustperiode van 24 uur en 4 onafgebroken rustperioden van minstens 11 uur. 
  • 1 onafgebroken rustperiode van minstens 10 uur en 1 onafgebroken rustperiode van minstens 8 uur.

Soms kunt u afwijken van de gemiddelde werkweek van 48 uur. Dit kan op grond van de zogenaamde 'opt out'- of maatwerkregeling. De voorwaarden zijn:

 • de arbeidstijd is niet langer dan gemiddeld 60 uur per week in 26 achtereenvolgende weken;
 • u gaat individueel en schriftelijk akkoord;
 • uw werkgever houdt een register bij van alle werknemers die toestemming hebben gegeven om meer dan 48 uur gemiddeld per week te werken.

Voor de brandweer, schippersinternaten en arts-assistenten gelden nog aanvullende regels voor de aanwezigheidsdienst.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer vindt er een veiligheidsonderzoek plaats?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON