Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe hoog is de kinderbijslag?

Hoogte kinderbijslag

De bedragen van de kinderbijslag vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als uw kind 6 jaar wordt, krijgt u meer kinderbijslag. De kinderbijslag gaat opnieuw omhoog als uw kind 12 jaar wordt.

Dubbele kinderbijslag gehandicapt kind

Heeft u een thuiswonend gehandicapt kind tussen de 3 en 18 en heeft uw kind intensieve zorg nodig? Dan heeft u mogelijk recht op dubbele kinderbijslag. Dit recht vervangt de tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG). De TOG is per 1 januari 2015 afgeschaft.
Al u geen (werkende) partner heeft, dan krijgt u naast de dubbele kinderbijslag een extra bedrag aan kinderbijslag bij van € 1.460,-.

Dubbele kinderbijslag bij extra kosten uitwonend kind

Maakt u veel kosten voor uw kind dat niet bij u thuis woont? Dan kunt u soms dubbele kinderbijslag krijgen. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van de kosten die u maakt voor uw kind. Het gaat om kosten voor levensonderhoud, opvoeding en onderwijs van uw kind. De SVB kan naar uw kosten vragen. Als uw kind niet thuis woont in verband met het onderwijs dat uw kind volgt dan gelden aanvullende voorwaarden

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen van invloed zijn op de hoogte van de kinderbijslag. Bijvoorbeeld als uw kind vanaf 16 jaar een bijbaantje krijgt. Het is daarom belangrijk dat u wijzigingen in uw situatie doorgeeft aan de SVB.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer vindt er een veiligheidsonderzoek plaats?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON