Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe vraag ik kinderbijslag aan?

Kinderbijslag aanvragen 1e kind

De gemeente geeft de aangifte van de geboorte van uw kind door aan de SVB. Ongeveer 2 tot 4 weken na de aangifte krijgt u van de SVB een brief. Daarna kunt u de kinderbijslag aanvragen op de website van de SVB. Daarvoor heeft u DigiD nodig. U kunt de SVB ook vragen een papieren aanvraagformulier op te sturen.

Kinderbijslag voor volgende kinderen

Krijgt u al kinderbijslag en is uw 2e of volgende kind in Nederland geboren? Dan hoeft u niets te doen. De SVB past de kinderbijslag automatisch voor u aan. U krijgt een brief waarin het nieuwe bedrag staat.

Geboorte kind zelf doorgeven aan SVB

In sommige situaties moet u zelf aan de SVB doorgeven dat uw kind is geboren. Dit geldt als:

  • uw kind niet in Nederland is geboren;
  • u in het buitenland woont;
  • u niet binnen 1 maand na de geboorte van uw kind bij de gemeente aangifte doet van de geboorte.

Geeft u dit niet door aan de SVB, dan kunt u geen kinderbijslag aanvragen. Als u bij de aanvraag uw 'kinderbijslagnummer' moet doorgeven, bedoelt de SVB hiermee uw burgerservicenummer (BSN).

Gegevens kind zelf doorgeven na immigratie of adoptie

Wanneer u met uw kind in Nederland komt wonen of werken moet u de gegevens van uw kind zelf doorgeven aan de SVB. Anders kunt u geen kinderbijslag aanvragen. Datzelfde geldt als u een kind adopteert.

Kinderbijslag in buitenland

Soms kunt u Nederlandse kinderbijslag krijgen als u of uw kind in het buitenland woont. Of wanneer u in het buitenland gaat werken. Bijvoorbeeld als u of uw kind woont in een land dat hoort bij de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer vindt er een veiligheidsonderzoek plaats?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON