Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe hoog is mijn IOAZ-uitkering?

Onvoldoende inkomen en IOAZ

Als u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. De gemeente kijkt of u:

  • inkomsten uit arbeid heeft, zoals salaris, of inkomsten die voortkomen uit salaris zoals een WW-uitkering een WAO-uitkering;
  • een partner heeft met inkomsten (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen).

Inkomensaanvulling tot bijstandsniveau

De IOAZ vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het bijstandsniveau. De gemeente bepaalt of u een IOAZ-uitkering krijgt.

Bruto maximumbedragen IOAZ vanaf 1 januari 2015
Situatie totaal
Gehuwde en ongehuwde partners, beiden 21 jaar of ouder € 1.580,34
Alleenstaande vanaf 23 jaar € 1.222,54

(Bedragen vanaf 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 staan in de brochure Stand van zaken sociale zekerheid vanaf 1 juli 2014.)

IOAZ, eigen vermogen en pensioentekort

Bij de berekening van uw IOAZ-uitkering telt uw eigen vermogen en pensioenvoorziening voor een deel mee. Een bedrijfspensioen telt wel mee. Een pensioen dat u zelf heeft geregeld bij een pensioenverzekeraar, niet. Een eigen huis valt ook onder eigen vermogen.
In de tabel ziet u welk deel niet meetelt. Uw vermogen of pensioen boven die grensbedragen telt wel mee bij de berekening van uw IOAZ-uitkering.

IOAZ, eigen vermogen en pensioen per 1 januari 2015
Soort inkomen In 2015: In 2014 was dit:
Eigen vermogen is vrijgesteld tot een bedrag van: € 129.511 € 128.547
Uw pensioenvoorziening bedrijfspensioen telt is vrijgesteld tot een bedrag van: *) € 118.771 € 117.444

*) Dit bedrag geldt alleen als u een pensioentekort heeft. Het geld hoeft niet vast te liggen in een pensioenregeling. Het mag ook op een spaarrekening staan of in het bedrijf zitten.

IOAZ en alimentatie, huur en heffingskortingen

Inkomsten uit alimentatie, onderhuur en verhuur tellen niet mee bij de vaststelling van uw inkomen. Evenmin als heffingskortingen.

Verandering voor alleenstaande ouders vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u als alleenstaande ouder de IOAZ-uitkering voor alleenstaanden. Dit is in plaats van de IOAZ-uitkering voor alleenstaande ouders. Daarnaast heeft u recht op extra kindgebonden budget.

Vanaf 1 juli 2015 kostendelersnorm in de IOAZ

In de IOAZ wordt vanaf 1 juli 2015 de kostendelersnorm ingevoerd. Woont u samen met 1 of meer anderen? Dan kunt u de kosten voor levensonderhoud met elkaar delen. Daarom gaat uw uitkering naar 50%. Het maakt niet uit met hoeveel personen u samenwoont.

De kostendelersnorm geldt niet als u samenwoont met:

  • studenten;
  • commerciële relaties;
  • jongeren tot 21 jaar.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer vindt er een veiligheidsonderzoek plaats?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: