Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Welke verplichtingen heb ik met een IOAW-, IOW- of IOAZ-uitkering?

Verplichtingen IOAW en IOAZ

Als u een IOAW- of een IOAZ uitkering ontvangt gelden de volgende regels:

  • U probeert zo snel mogelijk weer werk te vinden. U heeft een sollicitatieplicht.
  • U accepteert aangeboden werk, ook als dat niet aansluit op uw opleiding en werkervaring.
  • U geeft wijzigingen in uw persoonlijke situatie door aan de sociale dienst van de gemeente. Het gaat om wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw uitkering.

De gemeente kan meer voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld dat u een tegenprestatie levert in de vorm van onbetaald werk. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Verplichtingen partner bij IOAW of IOAZ

De verplichtingen voor een IOAW-uitkering of een IOAZ-uitkering gelden ook voor uw partner. Als uw partner de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft uw partner geen verplichtingen meer.

Niet nakomen verplichtingen IOAW of IOAZ

Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan de gemeente geld terugvorderen. U betaalt het te veel ontvangen geld terug en u krijgt een maand of langer een lagere uitkering. Ook kunt u bijvoorbeeld een boete voor uitkeringsfraude krijgen.

Bezwaar tegen beslissing gemeente over IOAW of IOAZ

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Bezwaar maken kan ook als u vindt dat u te lang op een beslissing moet wachten.

Verplichtingen IOW

Voor de IOW gelden dezelfde regels als bij een WW-uitkering:

  • verplicht solliciteren;
  • accepteren van een passende baan;
  • wijzigingen in de persoonlijke situatie tijdig doorgeven, als die van invloed kunnen zijn op de uitkering, bijvoorbeeld als u weer (meer) gaat werken.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer vindt er een veiligheidsonderzoek plaats?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Externe artikelen
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Inkomensvoorziening voor oudere werklozen

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: