Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Kom ik in aanmerking voor een IOW-uitkering?

IOW-uitkering na afloop WW-uitkering

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw WW-uitkering, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U was 60 jaar of ouder toen u werkloos werd.
  • U heeft de einddatum van uw WW-uitkering bereikt.
  • Uw WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006 en voor 1 januari 2020.
  • U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering omdat u op dat moment (opnieuw) aan de jareneis voor de WW voldeed. Is uw uitkeringsduur van 3 maanden verlengd met de restduur van een eerder WW-recht? Dan voldoet u niet aan deze voorwaarde.

IOW-uitkering na afloop van WGA-uitkering

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U was 60 jaar of ouder toen uw WGA-uitkering inging.
  • Uw WGA-uitkering is begonnen na 31 december 2007 en voor 1 januari 2020.
  • U heeft de einddatum van de loongerelateerde WGA-uitkering bereikt. 

Let op: had u een WW-uitkering voordat u arbeidsongeschikt werd? Dan heeft u alleen recht op een IOW-uitkering in de volgende situatie:

  • U werd werkloos na 30 september 2006.
  • U was op de 1e dag van uw werkloosheid 60 jaar of ouder.

Hoogte IOW-uitkering

Uw IOW-uitkering is nooit hoger dan 70% van het minimumloon. Bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering kijkt het UWV niet naar uw eigen vermogen. En ook niet naar het inkomen en het vermogen van uw partner. Dit voorkomt extra inkomensverlies na afloop van de WW-uitkering.

Aanvragen IOW-uitkering

Het UWV voert de IOW uit. Na afloop van uw WW-uitkering of uw WGA-uitkering bekijkt het UWV of u aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, ontvangt u een informatiepakket met een aanvraagformulier.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer vindt er een veiligheidsonderzoek plaats?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: