Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe hoog is mijn IOAW-uitkering?

Inkomensaanvulling tot bijstandsniveau

De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. De gemeente bepaalt of u een IOAW-uitkering krijgt. De gemeente kijkt onder andere of:

  • u inkomsten uit arbeid heeft of inkomsten die voortkomen uit een eerder salaris, bijvoorbeeld een WW-uitkering (als u meerdere banen had en daaruit later werkloos bent geworden);
  • u een partner heeft met inkomsten (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen).

Is uw partner overleden? Dan kijkt de gemeente ook naar het nabestaandenpensioen.

Bedragen IOAW vanaf 1 januari 2015

Bruto maximumbedragen IOAW vanaf 1 januari 2015
Situatie totaal
Gehuwde en ongehuwde partners, beiden 21 jaar of ouder € 1.580,34
Alleenstaande vanaf 23 jaar € 1.222,54

(Bedragen vanaf 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 staan in de brochure Stand van zaken sociale zekerheid vanaf 1 juli 2014.)

Eigen vermogen en andere inkomsten

De gemeente kijkt voor het recht op een IOAW-uitkering naar uw inkomsten. De gemeente kijkt daarbij niet naar:

  • eigen vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis;
  • inkomsten uit alimentatie, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag;
  • heffingskortingen.

Verandering voor alleenstaande ouders vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u als alleenstaande ouder de IOAW-uitkering voor alleenstaanden. Dit is in plaats van de IOAW-uitkering voor alleenstaande ouders. Daarnaast heeft u dan nog recht op extra kindgebonden budget. Enkele andere regelingen voor ouders wijzigen ook, zoals de kinderbijslag

Vanaf 1 juli 2015 kostendelersnorm in de IOAW

In de IOAW wordt vanaf 1 juli 2015 de kostendelersnorm ingevoerd. Woont u samen met 1 of meer anderen? Dan kunt u de kosten voor levensonderhoud met elkaar delen. Daarom gaat uw uitkering naar 50%. Het maakt niet uit met hoeveel personen u samenwoont.

De kostendelersnorm geldt niet als u samenwoont met:

  • studenten;
  • commerciële relaties;
  • jongeren tot 21 jaar.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer vindt er een veiligheidsonderzoek plaats?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: