Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Heb ik recht op een aangepast contract als ik veel overwerk?

Rechtsvermoeden arbeidsduur

Is er verwarring over uw arbeidsduur? Dan kan het zogeheten rechtsvermoeden van de arbeidsduur of arbeidsomvang uitkomst bieden. Dan wordt gekeken naar het aantal uren dat u gemiddeld per maand werkte in de afgelopen 3 maanden. Als uw werkgever het niet eens is met het rechtsvermoeden, moet hij dit weerleggen. Hij moet bewijzen dat het overwerk van tijdelijke aard is. En dat uitbreiding van de arbeidsovereenkomst dus niet op zijn plaats is. Als u er samen niet uitkomt, beslist de rechter.

Aanpassing arbeidsduur

De Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) maakt het mogelijk meer (of minder) uren te werken. U kunt een verzoek indienen bij uw werkgever. Voor een dergelijk verzoek moet u minstens 1 jaar in dienst zijn. Uw werkgever moet uw verzoek inwilligen. Behalve als dit op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen niet van hem is te verwachten. Deze wet geldt niet voor bedrijven en instellingen met minder dan 10 werknemers.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer vindt er een veiligheidsonderzoek plaats?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON