Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe weet ik of er voor mij een cao geldt?

Informatie over cao

Kan uw werkgever niet aangeven of voor u een cao geldt? Neem dan contact op met uw vakbond. Bent u geen lid en wil de vakbond u geen informatie geven? Dan kunt u terecht op de website over cao's van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Verplichte toepassing cao

Uw werkgever moet de cao toepassen als:

  • hij hem zelf heeft afgesloten (ondernemings-cao);
  • hij lid is van een werkgeversorganisatie die er 1 voor hem heeft afgesloten (bedrijfstak-cao);
  • er in zijn branche een bedrijfstak-cao is die algemeen verbindend verklaard (AVV) is. De cao geldt dan automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak. Hierop zijn soms uitzonderingen mogelijk. Uitzendkrachten vallen bijvoorbeeld meestal niet onder de cao van het bedrijf waar ze werken. Zij vallen onder een eigen uitzend-cao.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:30:33
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer vindt er een veiligheidsonderzoek plaats?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON