Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Mag mijn werkgever een verzoek om meer of minder te werken weigeren?

Afwijzen verzoek aanpassen arbeidsduur: redenen

Als uw werkgever uw verzoek afwijst, moet hij schriftelijk laten waarom hij dit doet. Dit moet uiterlijk een maand voor de gewenste ingangsdatum. Uw werkgever kan uw verzoek om minder te werken bijvoorbeeld afwijzen omdat:

  • er niemand is om uw werk over te nemen;
  • het problemen geeft met het werkrooster.

Een verzoek om meer te werken kan bijvoorbeeld worden afgewezen omdat:

  • er onvoldoende werk of geld voor is;
  • er geen ruimte is in de personeelsformatie.

Verzoek aanpassen arbeidsduur: geen bericht werkgever

Heeft u een maand voor de gewenste wijziging in uw uren nog niets van uw werkgever gehoord? Dan mag u uw arbeidsduur aanpassen. Ook al is uw werkgever het er niet mee eens.

Niet eens met afwijzing aanpassen arbeidsduur

Bent u het niet eens bent met de afwijzing van uw verzoek om meer of minder te werken? Dan kunt u de zaak aan de rechter voorleggen. Voor juridische steun kunt u bijvoorbeeld naar een vakbond of het Juridisch Loket.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer vindt er een veiligheidsonderzoek plaats?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: