Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Kan ik meer of minder gaan werken?

Voorwaarden meer of minder werken

U kunt uw werkgever vragen het aantal uren dat u in de week werkt aan te passen. Dit kan alleen als het bedrijf minstens 10 werknemers heeft. De voorwaarden zijn:

 • U moet minimaal 1 jaar werken bij dezelfde werkgever op het moment dat u uw arbeidsduur wilt aanpassen.
 • Het gaat om een verandering in de uren in uw eigen functie.
 • Bent u ziek als u een verzoek om meer uren te werken indient? Dan wordt uw arbeidsduur pas aangepast als u weer beter bent.

Verzoek aanpassen arbeidsduur

Als u meer of minder wilt gaan werken, vraagt u dit bij uw werkgever aan. U doet dit schriftelijk en minimaal 4 maanden voor de gewenste ingangsdatum.
In de aanvraag moeten de volgende zaken staan:

 • de ingangsdatum;
 • het aantal uren dat u wilt gaan werken;
 • hoe u de uren over de week wilt verdelen.

Waarmee moet u rekening houden

Uw werkgever gaat meestal uit van de werktijden zoals u die voorstelt. Maar de volgende regels gelden:

 • U mag niet meer uren gaan werken dan de wet toestaat.
 • U mag de maximaal geldende arbeidstijd binnen uw sector niet overschrijden.

Uw werkgever past uw arbeidsovereenkomst aan als hij akkoord gaat met uw verzoek.

Gevolgen meer of minder werken

Als u meer of minder gaat werken:

 • gaat u meer of minder verdienen;
 • bouwt u mogelijk minder of meer pensioen op;
 • zullen uw arbeidsvoorwaarden gelijk blijven als u meer of minder gaat werken;
 • kan een uitkering lager of hoger uitvallen, als u een beroep op een uitkering doet.

Laat u goed informeren over de gevolgen van het aanpassen van uw werktijden.

Aanpassing werktijd 1 keer per jaar

Sinds 1 januari 2015 kunt u na 1 jaar uw werkgever opnieuw vragen om uw werktijd aan te passen. U gaat daarbij uit van de datum waarop uw werkgever wel of niet akkoord is gegaan met uw eerdere verzoek. Als er sprake is van onvoorziene omstandigheden mag de termijn van 1 jaar korter zijn. Bijvoorbeeld als uw partner plotseling hulpbehoevend wordt. Uw werkgever mag uw verzoek om zwaarwegende redenen weigeren.

Aanpassing werktijd voor korte duur

Sinds 1 januari 2015 kunt u uw werktijd ook voor korte duur aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld tijdelijk minder werken om mantelzorg te geven en dat later compenseren door meer te werken.

Afspraken over meer of minder werken in cao

In een cao kunnen geen afspraken staan over het recht om minder te gaan werken. Over uw recht om meer te gaan werken, kunnen wel afspraken staan in een cao. Deze afspraken gaan boven de Wet aanpassing arbeidsduur. Ook kan de werkgever afspraken maken met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging over het recht om meer te gaan werken.

Bedrijven met minder dan 10 werknemers

Bedrijven met minder dan 10 werknemers kunnen een eigen regeling treffen. U mag altijd minder gaan werken, maar daar kunnen wel voorwaarden aan zijn verbonden. De mogelijkheid om meer te gaan werken mag worden uitgesloten. Dat laatste geldt overigens ook voor bedrijven met meer dan 10 werknemers.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: