Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wanneer betaalt mijn werkgever mijn loon?

Verlenging tijdvak loonuitbetaling

Uw werkgever kan het tijdvak waarna u het loon krijgt, verlengen. Dit moet in uw arbeidsovereenkomst staan. Er zijn ook grenzen aan de verlenging. Bij een weekloon mag betaling nooit langer duren dan een maand. Bij een maandloon mag dit nooit langer dan een kwartaal zijn.

Loonsverhoging bij te late betaling

Betaalt uw werkgever uw loon te laat? Dan kunt u aanspraak maken op een verhoging wegens vertraging. Deze verhoging bedraagt:

  • 5% voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon moest worden betaald;
  • daarna 1% voor elke volgende werkdag, met een maximum van 50% van uw loon.

Voor deze verhoging moet u overigens zelf naar de rechter stappen. De rechter kan de verhoging beperken tot een lager bedrag (bijvoorbeeld 10% of 15%). Uw werkgever hoeft de verhoging niet te betalen als hij kan aantonen dat de vertraging niet zijn schuld was.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer vindt er een veiligheidsonderzoek plaats?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: