Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wanneer verandert mijn tijdelijke arbeidscontract in een vast contract?

Overgang tijdelijk contract in vast contract

Uw tijdelijke contract gaat over in een vast contract in de volgende situaties:

  • Heeft u 3 tijdelijke arbeidscontracten gekregen die telkens direct (of met een tussenpoos van hoogstens 3 maanden) na elkaar zijn afgesloten? Dan is het 4e arbeidscontract automatisch een vast contract .
  • Werkt u tijdens het 2e of volgende contract langer dan 36 maanden voor dezelfde werkgever? Dan krijgt u automatisch een vast contract. De periode tussen de voorgaande contracten mag maximaal 3 maanden zijn.

Werk via uitzendbureau

Het kan voorkomen dat u eerst werkt via een uitzendbureau en met een tussenpoos van hoogstens 3 maanden daarna een tijdelijk contract krijgt van het bedrijf waar u uitzendwerk deed. Dit kan ook in omgekeerde volgorde. Blijft u dan hetzelfde werk doen? Dan telt de uitzendperiode mee voor de opeenvolging van tijdelijke contracten.

Voor meer informatie hierover of voor een persoonlijk advies kunt u het beste een arbeidsjurist raadplegen. Dit kan bijvoorbeeld via het Juridisch Loket.

Uitzondering tijdelijk contract van 36 maanden of langer

Duurt uw 1e tijdelijke contract 36 maanden of langer? En uw 2e tijdelijke contract maximaal 3 maanden en volgt dit 2e contract direct op het 1e contract? Dan gaat het tijdelijke contract niet automatisch over in een vast contract. Duurt het nieuwe contract langer dan 3 maanden? Dan gaat dit over in een vast contract.

Afwijkende afspraken met werkgever of in de cao

Met uw werkgever kunt u andere afspraken maken. Bijvoorbeeld dat u al na 1 of 2 tijdelijke arbeidscontracten in vaste dienst komt. In plaats van na de 3 verplichte contracten. Of u kunt afspreken dat u na 2 jaar in vaste dienst komt.

U kunt nooit onderling afspreken dat u later dan na 3 contracten in vaste dienst komt. Dit kan wel in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan. Zo kan er bijvoorbeeld staan dat een vast dienstverband pas ontstaat na 6 in plaats van 3 tijdelijke arbeidscontracten. Of na 42 in plaats van 36 maanden. Uw werkgever of de vakbond kunnen u vertellen of dergelijke cao-afspraken zijn gemaakt.

Ketenbepaling per 1 juli 2015

De zogenoemde 'ketenbepaling' wijzigt per 1 juli 2015. Op dat moment worden de mogelijkheden tot het verlengen van tijdelijke contracten (zonder dat een vast contract ontstaat) beperkt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer vindt er een veiligheidsonderzoek plaats?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON