Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Welke regels gelden er voor dienstverlening aan huis?

Voorbeelden dienstverlening aan huis

Onder de Regeling dienstverlening aan huis vallen onder andere de volgende regelmatig terugkerende werkzaamheden:

 • schoonmaken, wassen, strijken en koken;
 • de tuin onderhouden; 
 • honden uitlaten; 
 • boodschappen doen of medicijnen ophalen; 
 • oppassen; 
 • huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld een hulp in de huishouding voor ouderen en langdurig zieken; 
 • zorg verlenen, al dan niet via een persoonsgebonden budget (pgb).

Niet per se in of rond het huis

Bij dienstverlening aan huis gaat het meestal om klussen in en om het huis. Dit betekent niet dat de werkzaamheden altijd in of rond de woning van de particulier moeten gebeuren. U mag bijvoorbeeld oppassen in uw eigen woning. Het kan ook zijn dat uw particuliere opdrachtgever hulpbehoevend is en tijdelijk ergens anders verblijft. In dat geval mag de dienstverlening op die tijdelijke locatie plaatsvinden.

Regels voor werknemer

Als u een arbeidsovereenkomst heeft en werkt onder de Regeling dienstverlening aan huis, heeft u recht op:

 • loon. Dit moet u vooraf afspreken en bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimumloon;
 • een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of worden verrekend in de afgesproken uurprijs;
 • doorbetaalde vakantie. Wie bijvoorbeeld 2 uur per week werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 maal 2 uur vakantie;
 • maximaal 6 weken loondoorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is minstens 70% van het minimumloon dat voor u geldt;
 • verlof volgens de Wet arbeid en zorg;
 • een veilige en gezonde werkomgeving. U heeft namelijk te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die daarvoor moet zorgen.

Rechten alphahulpen bij ziekte

Alphahulpen werken vaak via bemiddeling van een thuiszorginstelling voor een opdrachtgever. Betaalt de thuiszorginstelling het loon aan de alphahulp? Dan treedt de instelling op als kassier. Op grond van een gerechtelijke uitspraak kan de alphahulp de thuiszorginstelling aanspreken op loondoorbetaling bij ziekte. Meer informatie hierover staat in een brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer over de rechtspositie van huishoudelijk personeel.

Geen gewone werknemer

Wie werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis is geen gewone werknemer. Zo kan de particuliere opdrachtgever uw arbeidsovereenkomst opzeggen zonder daarvoor toestemming te vragen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). U kunt dus zonder ontslagvergunning worden ontslagen. Uw particuliere werkgever moet wel de normale opzegtermijn in acht nemen.

Ook draagt de particuliere werkgever geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af. U bent dus niet verzekerd voor:

 • de Ziektewet;
 • de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)';
 • de Werkloosheidswet (WW).

U heeft dus ook geen recht op deze uitkeringen. Wel kunt u zich vrijwillig verzekeren bij het UWV.

Bijverdienen naast een uitkering

Als u gaat werken als dienstverlener, kan dit gevolgen hebben als u een uitkering ontvangt. U moet uw bijverdiensten in ieder geval doorgeven aan de instantie waarvan u uw uitkering krijgt: de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV of de gemeente. Zij kunnen ook meer informatie geven over de gevolgen voor uw uitkering.

Dienstverlener doet aangifte bij Belastingdienst

U moet zelf aangifte doen van uw inkomsten bij de Belastingdienst. Of en hoeveel belasting u moet betalen, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Gevolgen bijverdienen voor toeslagen en belastingen

Uw bijverdiensten als dienstverlener kunnen ook gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die u ontvangt. Op Toeslagen.nl kunt u zien of dit het geval is. Hier kunt u ook nagaan of u recht krijgt op kinderopvangtoeslag, doordat u bent gaan werken.

Wilt u meer weten over de gevolgen van bijverdienen voor uw belastingen en toeslagen? Dan kunt u informatie opvragen bij de Belastingdienst.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer vindt er een veiligheidsonderzoek plaats?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON