Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat is het verschil tussen een tijdelijk contract en een vast contract?

Einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Een tijdelijk arbeidscontract eindigt automatisch. Dit heet 'van rechtswege'. Soms is de precieze einddatum niet bekend maar stopt het contract na afloop van een project. In het tijdelijk contract staat dan dat u bent aangenomen voor de duur van de werkzaamheden. Dit contract eindigt automatisch als de werkzaamheden zijn afgelopen.

Werkgevers of werknemers kunnen een tijdelijk contract (na afloop van de proeftijd) in principe niet voortijdig opzeggen. Behalve als zij hier vooraf afspraken over hebben gemaakt. Beide partijen moeten zich houden aan de opzegtermijn die in het contract staat of geldt op grond van de wet.

Einde van een vaste arbeidsovereenkomst

Een vast contract loopt af wanneer de werknemer ontslag neemt, of wanneer de werkgever het contract beëindigt. Een werkgever moet zich hierbij aan de regels rond ontslag houden.

Raadpleeg de cao

Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is, kunnen hier afwijkende afspraken in staan. Deze afspraken mogen nooit nadeliger voor de werknemer zijn dan wat de wet voorschrijft, tenzij de wet deze mogelijkheid zelf biedt.

Gelijke arbeidsvoorwaarden tijdelijke en vaste medewerkers

Werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Werkgevers moeten werknemers met een tijdelijk contract op de hoogte houden van vacatures voor een vaste aanstelling. Voor uitzendkrachten geldt deze verplichting niet.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON