Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat kan ik doen als ik een meningsverschil met mijn werkgever heb?

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Het arbeidsrecht gaat er vanuit dat u een goede werknemer bent en dat uw werkgever goed werkgeverschap vertoont. Wat dit precies inhoudt, staat niet in het Burgerlijk Wetboek (BW) omschreven. Maar het betekent bijvoorbeeld dat uw werkgever u een keer mag vragen over te werken als dat nodig is.

Vertrouwenspersoon, ondernemingsraad (OR) of medezeggenschapsraad (MR)

Komt u er met uw werkgever niet uit? Dan kunt u de hulp inschakelen van een vertrouwenspersoon, de OR of de MR.

Vakbond

Bent u lid van een vakbond? Dan kunt u ook de vakbond vragen te bemiddelen tussen u en uw werkgever. U kunt mogelijk ook via uw vakbond gebruik maken van rechtsbijstand.

Juridisch Loket en rechter

Als u er zelf met uw werkgever niet uitkomt, kunt u advies inwinnen bij het Juridisch Loket. In het uiterste geval moet een rechter uitspraak doen over uw meningsverschil.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: