Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat kan ik doen als mijn werkgever de cao niet nakomt?

Algemeen verbindend verklaarde cao

Hetzelfde geldt als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de cao algemeen verbindend heeft verklaard. De meeste bedrijfstak-cao's zijn algemeen verbindend verklaard.

Niet eens met werkgever over uitleg cao

Als u en uw werkgever de cao anders opvatten, kunnen de cao-partijen tekst en uitleg geven. Die partijen zijn werkgevers, werkgeversorganisaties, vakbonden of andere werknemersorganisaties. Kunt u niet terecht bij de cao-partij (bijvoorbeeld omdat u geen lid bent)? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket, een advocaat of uw rechtsbijstandverzekeraar.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: