Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat staat er op mijn loonstrook?

Gegevens loonstrook

Aan de hand van uw loonstrook kunt u controleren of u het juiste salaris heeft gekregen. Op uw loonstrook staan de volgende gegevens:

  • uw brutoloon;
  • de bedragen waaruit uw brutoloon is opgebouwd, bijvoorbeeld uw basisloon en eventuele prestatietoeslagen;
  • het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag die voor u gelden;
  • uw naam en de naam van uw werkgever;
  • de periode waarvoor u betaald krijgt, bijvoorbeeld de maand juli;
  • het aantal uren dat u werkt.

Wet uniformering loonbegrip

Sinds 1 januari 2013 is uw loonstrook anders. Er geldt 1 uniform loonbegrip. De Belastingdienst gebruikt de term Loonbegrip als basis voor de loonheffingen die uw werkgever betaalt aan de Belastingdienst. Het uniforme loonbegrip geldt voor de loonheffingen:

  • loonbelasting/premie volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz);
  • premies werknemersverzekeringen (WW, WIA);
  • bijdrage Zorgverzekeringswet.

Tot 2013 waren er verschillende definities en berekeningen voor deze loonheffingen. Door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip worden de administratieve lasten voor uw werkgever lager.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON