Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Welke arbeidsvoorwaarden heb ik als uitzendkracht?

Regels voor uitzendbureaus

Uitzendbureaus moeten zich aan een aantal regels houden, bijvoorbeeld:

 • Het uitzendbureau moet u wat betreft arbeidsvoorwaarden hetzelfde behandelen als werknemers die werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies die in dienst zijn van het bedrijf waar u voor werkt als het gaat om:
  • loon en overige vergoedingen zoals reiskostenvergoeding;
  • arbeidstijden en rusttijden;
  • pauzes;
  • overwerk;
  • werken op feestdagen;
  • nachtdienst;
  • duur van de vakantie;
  • beschermende regels voor jongeren, zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven.
 • In de cao van het uitzendbureau of de werkgever waar u werkt kunnen andere dan wettelijke afspraken staan. Informeer hiernaar bij het uitzendbureau. 
 • U mag niet werken bij bedrijven waar gestaakt wordt of die bezet worden.
 • Het uitzendbureau mag u geen geld of een andere tegenprestatie vragen voor het uitzenden.
 • Het uitzendbureau moet u van tevoren schriftelijk inlichten over de arbeidsomstandigheden op de werkplek.
 • Het uitzendbureau moet geregistreerd zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Heeft u het vermoeden dat uw uitzendwerkgever zich niet aan regels houdt? Dan kunt u een klacht indienen bij de Inspectie SZW.

Loondoorbetaling bij ziekte

Soms betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent. In andere gevallen kunt u recht hebben op ziekengeld volgens de Ziektewet.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Arbeidsvoorwaarde

Download: HTML | CSV | Excel | JSON