Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat gebeurt er als ik als tijdelijke medewerker ziek word?

Doorbetalen loon bij ziekte tijdelijke werknemer

Heeft u een tijdelijk contract en wordt u ziek? Dan betaalt uw werkgever u maximaal 2 jaar minstens 70% van het loon door. Tijdens de periode van loondoorbetaling kan uw tijdelijke contract aflopen. In dat geval neemt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de loondoorbetaling over. Dit gebeurt vanaf de datum dat het contract afloopt tot de termijn van maximaal 2 jaar is bereikt. Het UWV is in dat geval ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie.

Re-integratie bij langdurende ziekte tijdelijke werknemer

Bent u langer dan 6 weken ziek  tijdens uw tijdelijke contract? Dan stelt u samen met uw werkgever een re-integratieverslag op. Dit verslag is nodig als u een Ziektewetuitkering bij het UWV aanvraagt. In het verslag staat wat u en uw werkgever hebben gedaan om u weer aan het werk te krijgen.

Vindt het UWV dat u of uw werkgever onvoldoende aan re-integratie hebben gedaan? Dan kan het UWV een maatregel opleggen. Het UWV verhaalt bijvoorbeeld het ziekengeld op de werkgever. Of de werknemer krijgt een lagere Ziektewetuitkering.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON