Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat is de overheid van plan met de IOAW en IOW?

Veranderingen in de IOAW

U kunt nu een IOAW-uitkering krijgen als u 50 jaar of ouder bent op het moment dat u werkloos raakt.

Door de Wet werk en zekerheid wordt de toegang tot de IOAW vanaf 1 januari 2015 geleidelijk afgebouwd. Alleen mensen die geboren zijn voor 1965 kunnen dan nog een beroep doen op de IOAW.

De IOW

Om recht te hebben op een IOW-uitkering moet u 60 jaar of ouder zijn op het moment dat u werkloos raakt. En daarbij moet de 1ste dag van uw werkloosheid voor 1 januari 2020 liggen.

Wet werk en zekerheid

De nieuwe regels voor de IOW en IOAW staan in de 'Wet Werk en zekerheid'. De wet gaat in op 1 januari 2015. Een aantal onderdelen van de wet treedt later in werking. De wet bevat ook aanpassingen voor flexwerkersontslag, en WW.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat kan ik doen als (ik vermoed dat) mijn bewindvoerder onbetrouwbaar is?
Wat kan ik doen als (ik vermoed dat) mijn bewindvoerder onbetrouwbaar is?
Wat kan ik doen als (ik vermoed dat) mijn bewindvoerder onbetrouwbaar is?

Externe artikelen
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Inkomensvoorziening voor oudere werklozen

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: