Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wie wordt als eerste ontslagen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Wat zijn bedrijfseconomische redenen?

 • slechte financiële situatie van een bedrijf;
 • structurele werkvermindering of omzetvermindering binnen een bedrijf;
 • bedrijfsorganisatorische redenen (bijvoorbeeld bij reorganisaties);
 • beëindiging van (een deel van) de activiteiten van een bedrijf;
 • technologische veranderingen, zoals automatisering van werkzaamheden;
 • bedrijfsverhuizing.

Afspiegelingsbeginsel

Werknemers worden voor soortgelijke functies in leeftijdsgroepen ingedeeld. Wie binnen een leeftijdscategorie als laatste in dienst is gekomen, krijgt als eerste ontslag. Het gaat om de volgende leeftijdsgroepen:

 • 15 tot 25 jaar;
 • 25 tot 35 jaar;
 • 35 tot 45 jaar;
 • 45 tot 55 jaar;
 • voor de leeftijdsgroep vanaf 55 jaar geldt sinds 1 april 2014 een nieuwe regel. Binnen deze groep krijgen de werknemers die een AOW-uitkering ontvangen, het eerst ontslag.

Vervallen er 5 banen en hebben 8 werknemers recht op AOW? Dan krijgt de AOW-gerechtigde die het laatst in dienst is gekomen, het eerst ontslag.

Het afspiegelingsbeginsel geldt niet als:

 • het hele bedrijf of een hele vestiging sluit;
 • een functie vervalt die maar door 1 werknemer wordt ingevuld;
 • een groep soortgelijke functies in zijn geheel vervalt.

Afwijken van afspiegelingsbeginsel

Uw werkgever mag van het afspiegelingsbeginsel afwijken als:

 • u meer moeite heeft met werk vinden dan uw collega's;
 • u onmisbaar bent, of als er geen vervanging voor u is;
 • uw werkgever u heeft gedetacheerd bij een bedrijf dat u niet kwijt wil.

Afwijkende regels schoonmakers en uitzendkrachten

Voor schoonmakers en uitzendkrachten gelden andere ontslagregels. Ook zijn er andere afspiegelingsregels op hen van toepassing.  Deze regels staan in bijlagen A en B van het ontslagbesluit.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Omzet

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: