Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Kan ik vrijstelling krijgen voor het basisexamen inburgering in het buitenland?

Vrijstelling basisexamen inburgering buitenland

De volgende mensen die voor langere tijd naar Nederland komen hoeven het basisexamen inburgering in het buitenland niet te doen:

 • Kinderen jonger dan 18 jaar en ouderen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Personen met de nationaliteit van een EU-/EER-land of 1 van de volgende landen:
  o    Zwitserland;
  o    Monaco;
  o    Australië;
  o    Canada;
  o    Japan;
  o    Nieuw-Zeeland;
  o    Vaticaanstad;
  o    Verenigde Staten van Amerika;
  o    Zuid-Korea.
 • Turkse onderdanen en hun partners (echtgenoot of geregistreerd partner).
 • Personen met de Surinaamse nationaliteit die ten minste lager onderwijs in de Nederlandse taal hebben gevolgd. En daarvan schriftelijke bewijzen hebben.
 • Personen, en de gezinsleden van deze personen, die tijdelijk naar Nederland komen. Bijvoorbeeld voor arbeid, studie, een baan als au pair, uitwisseling of een medische behandeling.
 • Gezinsleden van een persoon die een verblijfsvergunning asiel heeft.

Meer informatie hierover staat op de Klantdienstwijzer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Ontheffing basisexamen inburgering in het buitenland

Heeft u ernstig lichamelijke of geestelijke problemen waardoor u het examen niet kunt maken? Dan kunt u ontheffing krijgen van het basisexamen inburgering in het buitenland.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: