Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wanneer heb ik recht op Wajong?

Voorwaarden Wajong-uitkering

U komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering als u door een ziekte of handicap nooit meer kunt werken. En als 1 van deze situaties voor u geldt:

  • U heeft op de dag dat u 18 jaar wordt een ziekte of handicap;
  • U kreeg na uw 18e en voor de dag dat u 30 jaar werd een ziekte of handicap. In het jaar voordat u uw ziekte of handicap kreeg, volgde u minimaal 6 maanden een opleiding.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in Nederland;
  • U volgt op dit moment geen opleiding;
  • U bent minimaal 18 jaar.

Duur Wajong-uitkering

U heeft recht op een Wajong-uitkering vanaf uw 18e verjaardag. Of vanaf 1 jaar nadat u tijdens uw opleiding een ziekte of handicap kreeg. 

Dit recht eindigt als:

  • U weer kunt werken;
  • U in het buitenland gaat wonen;
  • U de AOW-leeftijd bereikt; 
  • U langer dan een maand in detentie zit;
  • U zich niet aan de regels houdt.

Recht op bijstand (in plaats van Wajong)

Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En heeft u nog mogelijkheden om te werken? Dan heeft u geen recht op Wajong, maar mogelijk wel recht op bijstand. Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen bij de gemeente. Uw gemeente helpt u ook bij het zoeken naar geschikt werk.

Wajong van voor 2015?

U behoudt het recht op Wajong met een Wajong-uitkering van voor 2015 (zogeheten oude en nieuwe Wajong). Wel kan de hoogte van uw uitkering vanaf 2018 omlaag gaan als UWV bepaalt dat u kunt werken. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: