Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Waar kan ik mijn Wajong regelen?

Wajong aanvragen

U kunt uw Wajong-uitkering aanvragen bij UWV. De uitkering gaat op zijn vroegst in 1 jaar na het begin van uw ziekte of handicap.

Hoogte Wajong-uitkering voor Wajongers vanaf 2015

Voldoet u vanaf 2015 aan de voorwaarden voor Wajong? Dan kunt u een Wajong-uikering krijgen. De uitkering is 75% van het minimumloon.

Hoogte Wajong-uitkering voor Wajongers van voor 2015

Heeft u een Wajong-uitkering van voor 2015? Dan hangt de hoogte hiervan af van uw situatie, leeftijd en inkomen. De uitkering is maximaal 75% van het minimumloon.

Let op: UWV gaat tussen 2015 en 2018 de gegevens van iedereen met een Wajong-uitkering van voor 2015 opnieuw bekijken. Heeft u mogelijkheden om te werken? Dan krijgt u hulp van UWV bij het vinden van geschikt werk. Ook behoudt u uw Wajong-uitkering. Wel gaat de hoogte van de uitkering veranderen. De uitkering is vanaf 1 januari 2018 maximaal 70% van het minimumloon.

Tabel: hoogte Wajong-uitkering tot 1 januari 2018
Situatie Hoogte Wajong-uitkering
U kunt niet werken 75% van het minimumloon
U kunt werken Maximaal 75% van het minimumloon
U gaat naar school of u studeert 25% van het minimumloon
Tabel: hoogte Wajong-uitkering vanaf 1 januari 2018
Situatie Hoogte Wajong-uitkering
U kunt niet werken 75% van het minimumloon
U kunt werken Maximaal 70% van het minimumloon
U gaat naar school of u studeert 25% van het minimumloon

Hoogte inkomen als u met Wajong-uitkering gaat werken

Op de website van UWV kunt u ongeveer berekenen wat uw totale inkomen is als u gaat werken naast uw Wajong-uitkering. Heeft u een Wajong-uitkering van voor 2010? Dan gebruikt u de Rekenhulp: Oude Wajong. Heeft u een Wajong-uitkering van na 2010 en voor 2015? Dan gebruikt u de Rekenhulp: Nieuwe Wajong.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: