Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten in de bijstand?

Rechten in de bijstand

U krijgt van uw gemeente een bijstandsuitkering als u voldoet aan de voorwaarden. Ook krijgt u hulp bij het vinden van werk. Als bijstandsgerechtigde heeft u recht op een minimumbedrag aan bijstand. Dit is de bijstandsnorm. Lees meer over de bijstandsnorm

Plichten in de bijstand

Om bijstand te krijgen, moet u voldoen aan een aantal verplichtingen. Dit zijn:

Arbeidsplicht voor bijstandsuitkering

U moet zich voor uw bijstandsuitkering houden aan bepaalde arbeidsverplichtingen. Dit zijn: 

  • U moet aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden.
  • U moet zich op verzoek inschrijven bij een uitzendbureau.
  • U moet eerst actief naar werk zoeken in de gemeente, waar u naartoe wilt verhuizen.  
  • U moet bereid zijn om maximaal 3 uur per dag reizen als dit nodig is om werk te krijgen.
  • U moet bereid zijn om te verhuizen als het niet mogelijk is om binnen 3 uur reizen per dag werk te vinden. Maar wel elders voor tenminste een jaar met een beloning tenminste net zo hoog als de bijstand.
  • U moet er alles aan doen om benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden.
  • U moet meewerken aan de ondersteuning die uw gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.
  • U moet ervoor zorgen dat uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag het krijgen van werk niet belemmert.

Voldoet u niet aan deze plichten? Dan moet uw gemeente uw bijstandsuitkering voor minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden verlagen met 100%. Als u niets te verwijten is, mag de gemeente geen verlaging toepassen. Uw gemeente moet rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. 

Vrijgesteld van deze arbeidsverplichtingen zijn:

  • Alleenstaande ouders met volledige zorg voor kind(eren) jonger dan 5 jaar.
  • Mensen die niet kunnen werken (duurzaam en volledig arbeidsongeschikten).

Re-integratieplicht voor bijstandsuitkering

U moet meewerken aan uw re-integratie en zich houden aan afspraken om zo snel mogelijk weer betaald werk te krijgen. Uw gemeente mag u bijvoorbeeld vragen om nieuwe vaardigheden te leren of om te gaan werken met behoud van uitkering. Voldoet u niet aan deze plicht? Dan mag uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Verrichten tegenprestatie voor bijstandsuitkering

U moet een tegenprestatie verrichten voor uw bijstandsuitkering als uw gemeente hierom vraagt. Uw gemeente bepaalt de inhoud, omvang en duur. Weigert u een tegenprestatie? Dan mag uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Lees meer over de tegenprestatie in de bijstand.

Correct gedragen bij de gemeente voor bijstandsuitkering

U mag zich niet zeer ernstig misdragen tegen een gemeentelijke ambtenaar. Doet u dit toch? Dan mag uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Medewerkingsplicht voor bijstandsuitkering

U moet meewerken als de gemeente daarom vraagt. De gemeente kan u vragen mee te werken aan bijvoorbeeld een huisbezoek. Of een onderzoek om vast te stellen of u nog recht op bijstand heeft. Werkt u niet mee? Dan mag uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Legitimatieplicht voor bijstandsuitkering

U moet zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als uw gemeente hierom vraagt. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van uw bijstandsuitkering, zodat uw gemeente kan vaststellen of uw recht op bijstand heeft. 

Inlichtingenplicht voor bijstandsuitkering

U moet uw gemeente alle informatie geven die nodig is om uw recht op en hoogte van de bijstand vast te stellen. Ook moet u wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor uw bijstand. Zoals dat u gaat verhuizen of op vakantie gaat. Doet u dit niet? Dan mag uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Wetgeving rechten en plichten bijstand

Alle rechten en plichten voor mensen in de bijstand staan in de Participatiewet. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: