Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat is de tegenprestatie in de bijstand?

Wat geldt als tegenprestatie

Uw gemeente moet in een verordening hebben staan wat voor soort tegenprestatie zij vragen voor bijstand. Duidelijk moet zijn wat de inhoud, omvang en duur is van de tegenprestatie. Uw gemeente kan nog eigen voorbeelden geven waaruit de tegenprestatie kan bestaan. Bij een tegenprestatie houdt uw gemeente rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Wanneer wel of geen tegenprestatie

Uw gemeente moet in een aparte verordening hebben staan wanneer iemand wel of niet een tegenprestatie moet verrichten.

 • Alleenstaande ouder met kinderen tot 5 jaar
  Bent u een alleenstaande ouder met de volledige zorg voor kinderen tot 5 jaar? Dan heeft u een ontheffing van alleen de arbeidsverplichting. U hoeft daarom ook geen tegenprestatie te leveren.
 • Volledig en duurzaam arbeidsongeschikte
  Bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Dan bent u volledig vrijgesteld van de arbeids- en re-integratieverplichting. U hoeft daarom ook geen tegenprestatie te leveren.
 • Vrijwilligerswerker
  Doet u vrijwilligerswerk? Dan kunt u met uw gemeente overleggen of dit geldt als tegenprestatie.
 • Mantelzorger
  Verleent u mantelzorg? Dan kunt u uw gemeente vragen om geen tegenprestatie te hoeven leveren zolang u mantelzorg verleent.

Gevolgen niet nakomen tegenprestatie

Uw gemeente mag uw bijstandsuitkering verlagen, als u weigert een tegenprestatie te verrichten. De gemeente bepaalt de hoogte van de verlaging en de duur.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: