Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat is de kostendelersnorm in de bijstand?

Ingangsdatum kostendelersnorm

Vraagt u vanaf 1 januari 2015 (opnieuw) een bijstandsuitkering aan? Dan geldt direct de kostendelersnorm. Ontving u op 31 december 2014 een bijstandsuitkering en deelde u op die dag met anderen een woning? En ontvangt u de uitkering ook in 2015? Dan valt u onder het overgangsrecht. U krijgt tot 1 juli 2015 een bijstandsuitkering die op de oude manier is berekend. Daarna geldt ook voor u de kostendelersnorm.

Bijstand met kostendelersnorm berekenen

Bij de kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering.

Tabel: normbedragen volgens kostendelersnorm
Aantal personen van 21 jaar of ouder in een huishouden Bijstandsnorm per persoon Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
1 70% 70%
2 50% 100%
3 43,33% 130%
4 40% 160%
5 38% 190%

De kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met meer dan 5 personen. De totale bijstandsnorm  is 40% + (aantal leden huishouden) x 30%. De normhoogte per persoon is de totale bijstandsnorm gedeeld door aantal leden in een huishouden.

Uitzonderingen kostendelersnorm

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn: 

  • jongeren tot 21 jaar;
  • kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen);
  • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten;
  • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

Inkomsten en vermogen huisgenoten

Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het vermogen van andere huisgenoten niet mee voor het recht op bijstand. Dit is wel zo als u samenwoont met uw echtgenoot of een gezamelijke huishouding voert met iemand.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Participatiewet

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: