Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Worden nulurencontracten verboden?

Wanneer wel verbod op nulurencontracten

De minister van SZW kan besluiten dat nulurencontracten in bepaalde sectoren niet mogen worden afgesloten. Nulurencontracten worden dan ook niet in de eerste 26 weken afgesloten. Hij kan dit doen op verzoek van de Stichting van de Arbeid.

Minder nulurencontracten in de zorgsector

Werkgevers in de zorgsector maken veel gebruik van nulurencontracten. Flexibiliteit in de zorgsector kan ook zonder nulurencontracten worden bereikt. Dit kan door afspraken over werktijden en roosters te maken.
Werkgevers en werknemers in de zorgsector hebben afgesproken dat nulurencontracten zo min mogelijk worden afgesloten. Dit regelen werkgevers en werknemers zelf in de cao's. De werkgever verandert het nulurencontract mogelijk in een ander soort contract.
Naar verwachting is dit uiterlijk op 1 juli 2015 zijn gerealiseerd.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Nulurencontract

Download: HTML | CSV | Excel | JSON