Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Heb ik recht op een vergoeding als ik word ontslagen?

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding als u wordt ontslagen wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 75.000. Of 1 jaarsalaris, als dat hoger is.

Recht op een vergoeding bij ontslag

Uw werkgever betaalt de transitievergoeding als u 2 jaar of langer bij hem in dienst bent geweest. Het initiatief voor ontslag ligt bij de werkgever. Bij ontslag wordt uw arbeidsovereenkomst  beëindigd. Dit kan op verschillende manieren. De  werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen. De kantonrechter kan  de arbeidsovereenkomst ontbinden. Ook kan het zijn dat uw tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Geen recht op een transitievergoeding bij ontslag

In de volgende gevallen heeft u geen recht op een transitievergoeding:

 • u bent korter dan 2 jaar in dienst geweest;
 • u bent ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf;
 • bij uw ontslag bent u nog geen 18 jaar bent en u heeft gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt;
 • u bent ontslagen omdat u de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • uw werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever;
 • in uw cao is een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding opgenomen.

Aanvullende vergoeding bovenop transitievergoeding

Is uw ontslag ernstig te verwijten aan uw werkgever? Dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding.
Bent u korter dan 2 jaar in dienst geweest bij uw werkgever? Dan maakt u geen aanspraak op een transitievergoeding bij ontslag. Wel kan de rechter ook in dat geval een vergoeding toekennen. Uw ontslag moet uw werkgever ernstig te verwijten zijn.

Transitievergoeding en overgangsrecht

Het kan zijn dat een ontslagprocedure voor 1 juli 2015 is gestart en doorloopt tot na die datum. In dat geval geldt het oude recht. Uw werkgever hoeft u geen transitievergoeding te betalen.
Er zijn 2 situaties:

 • Opzegging (via UWV)

  Is de arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 opgezegd? Dan blijft het oude recht gelden.
  Dit geldt ook als het verzoek voor ontslag aan uitkeringsinstantie UWV is ingediend voor 1 juli 2015. Dan blijft het oude recht gelden. Ook als UWV na 1 juli 2015 op het verzoek beslist en de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 eindigt. UWV kent geen ontslagvergoeding toe. Wel ontvangt u mogelijk op basis van collectieve of individuele afspraken een ontslagvergoeding.

 • Ontbinding (door kantonrechter)

  Is een verzoek aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden ingediend voor 1 juli 2015? Dan blijft het oude recht gelden. Daarbij kan de kantonrechter een vergoeding toekennen op basis van de kantonrechtersformule.

Bestaan er lopende collectieve of individuele afspraken over vergoedingen of andere voorzieningen bij ontslag? Voor het overgangsrecht worden daar nog regels voor opgesteld.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON