Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wajong

2011 2012 2013*
Bron: UWV, Kwantitatieve informatie

*Voorlopige cijfers

** gecorrigeerd cijfer gebaseerd op 12 maands gemiddelde (cijfer UWV was 11.5 maands gemiddelde)
Aantal Wajong-uitkeringen (ultimo, x 1.000) 216 227 239
waarvan volume oude Wajong (tot 2010) 192 190 187
waarvan volledig arbeidsongeschikt (%) 98,1 98,1 98,0
waarvan volume nWajong (vanaf 2010) 24 37 52
waarvan werkregeling (%) 62 67 71
waarvan studieregeling (%) 28 23 20
waarvan volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (%) 10 9 9
Instroom Wajong-uitkeringen (x 1.000) 16 16 18
waarvan instroom in oude Wajong 1,8 1,5 1,6
waarvan instroom in nWajong 14,5 14,8** 16,1
waarvan werkregeling (%) 51 55 57
waarvan studieregeling (%) 41 37 37
waarvan duurzaam geen arbeids­mogelijkheden (%) 8 7 6
Uitstroom Wajong-uitkeringen (x 1.000) 5,1 5,4 5,5
waarvan uitstroom uit oude Wajong 4,7 4,6** 4,3
waarvan uitstroom uit nWajong 0,4 0,8 1,2
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: