Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Moet ik als werkgever ook een transitievergoeding betalen als ik een tijdelijk contract niet verleng?

Berekenen duur tijdelijke contracten

Heeft uw werknemer meer tijdelijke contracten bij u gehad? Dan telt u de duur van deze contracten bij elkaar op. De periode tussen deze contracten is maximaal 6 maanden. Dit geldt ook als 1 of meer contracten vóór 1 juli 2015 afgesloten zijn. Is de duur van de contracten 2 jaar of langer? Dan betaalt u de werknemer een transitievergoeding.

Contracten bij verschillende elkaar opvolgende werkgevers

Heeft uw werknemer ook eerder een contract gehad bij een andere werkgever? Dan telt dit voorgaande contract mee en betaalt u de werknemer een transitievergoeding. Hierbij geldt ook dat de periode tussen de contracten maximaal 6 maanden is. Alleen als er sprake is van vergelijkbare arbeid kunnen meerdere werkgevers als elkaars opvolger gezien worden.

U bent een opvolgend werkgever als een werknemer bijvoorbeeld eerst als uitzendkracht bij u heeft gewerkt en daarna bij u in dienst is getreden.

Hoogte transitievergoeding

Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding zijn 2 onderdelen van belang: het maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 75.000. Of 1 jaarsalaris, als dat hoger is. Om het aantal dienstjaren te berekenen, kijkt u naar de totale duur van opvolgende contracten van uw werknemer. Als de periode tussen de contracten maximaal 6 maanden is geweest tellen de contracten mee. De tussengelegen perioden van maximaal 6 maanden tellen niet mee.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer vindt er een veiligheidsonderzoek plaats?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Externe artikelen
Ontslagvergoeding

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: