Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Ik val onder de regeling van de internationale organisatie waarvoor ik werk. Wat betekent dit voor mijn sociale zekerheid?

Wat betekent het als u niet onder de Nederlandse sociale zekerheidsregels valt?

Als u niet onder de Nederlandse sociale verzekeringsregels valt, dan betekent dat bijvoorbeeld dat:

  • U geen AOW-pensioen opbouwt. Was u hiervoor in Nederland verzekerd? Dan blijft het AOW-pensioen dat u al hebt opgebouwd gewoon staan.
  • U geen recht hebt op een Nederlandse WW-uitkering als u werkloos wordt.
  • U geen Nederlandse WIA-uitkering krijgt als u langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent.
  • U niet verzekerd bent voor ziektekosten op grond van de Nederlandse Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

In de regeling voor sociale zekerheid van de internationale organisatie staat waarvoor u via uw werkgever verzekerd bent. En ook wat voor uitkering of vergoeding u krijgt als u met pensioen gaat, of als u ziek of werkloos wordt.

Is een onderdeel van de regeling van uw werkgever minder goed dan de Nederlandse verzekering? Of is er helemaal niets geregeld? Dan kunt u overwegen een vrijwillige verzekering voor de Nederlandse sociale zekerheid te nemen.

Vrijwillige verzekering afsluiten

Voor de volgende Nederlandse regelingen is een vrijwillige verzekering mogelijk:

  • AOW (ouderdomspensioen);
  • Anw (uitkering voor uw partner en kinderen als u overlijdt);
  • Ziektewet (uitkering voor de eerste twee jaar ziekte);
  • WIA (uitkering als u na twee jaar ziekte nog arbeidsongeschikt bent);
  • WW (uitkering als u werkloos wordt).

Bent u al in een ander EU-land verplicht verzekerd voor bijvoorbeeld werkloosheid? Dan kan dit gevolgen hebben als u een vrijwillige verzekering in Nederland wilt afsluiten.

Vraag bij de uitkerende instantie (SVB of UWV) welke voorwaarden voor u gelden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON