Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Mijn partner valt onder de regeling van de internationale organisatie waarvoor ik werk. Wat betekent dat voor zijn/haar sociale zekerheid?

Wat betekent het als uw partner niet onder de Nederlandse sociale zekerheidsregels valt?

Als uw partner niet onder de Nederlandse sociale zekerheidsregels valt, dan betekent dit dat:

  • Uw partner geen AOW-pensioen opbouwt. Was uw partner tot nu toe in Nederland verzekerd? Dan blijft het opgebouwde AOW-pensioen gewoon staan.
  • Uw partner is niet verzekerd voor ziektekosten op grond van de Nederlandse Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

In de regeling voor sociale zekerheid van uw werkgever staat waarvoor uw partner verzekerd is. Meestal is dat alleen een verzekering voor ziektekosten, maar niet voor pensioen of andere uitkeringen.

Vrijwillige verzekering voor Nederlandse regelingen

Uw partner kan onder voorwaarden een vrijwillige verzekering nemen voor deze Nederlandse regelingen:

  • AOW (ouderdomspensioen);
  • Anw (uitkering voor u en uw kinderen als uw partner overlijdt).

U kunt bij de SVB vragen welke voorwaarden daarvoor gelden.

Een vrijwillige verzekering voor de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg is niet mogelijk. Uw partner kan onder voorwaarden wel een aanvullende particuliere ziektekostenverzekering afsluiten.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: