Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Ik werk voor een internationale organisatie. Mijn partner werkt niet, en valt onder de Nederlandse wetgeving. Wat betekent dit voor zijn/haar sociale zekerheid?

Wat betekent het als uw partner onder de Nederlandse sociale zekerheidsregels valt?

De Nederlandse wet bepaalt of uw partner verzekerd is voor de volgende wetten:

  • AOW (ouderdomspensioen);
  • Anw (uitkering voor u en uw kinderen als uw partner overlijdt);
  • AKW en kindgebonden budget (geld voor uw kinderen);
  • de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet (vergoeding van ziektekosten);
  • Ziektewet (uitkering voor de eerste 2 jaar ziekte);
  • WIA (uitkering als uw partner na 2 jaar nog ziek is);
  • WW (uitkering als uw partner werkloos wordt).

Voorwaarden verzekeringen

De voorwaarden om als verzekerde te worden aangemerkt, verschillen per wet. Vraag bij de uitkerende instantie (SVB of UWV) welke voorwaarden voor uw partner gelden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: