Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Fraude en handhaving WAZ/(n) Wajong

2011 2012 2013
Bronnen:

UWV, Kwantitatieve informatie
Aantal geconstateerde overtredingen met financiele benadeling (x 1.000) 1,2 1,2 1,3
Totaal benadelingsbedrag (x € 1 mln) 2,9 3,4 4,6
Download: HTML | CSV | Excel | JSON