Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe kan ik met mijn arbeidsbeperking bij een werkgever aan de slag?

Gemeente bepaalt uw ondersteuning

De gemeente kijkt samen met u welke ondersteuning u nodig heeft om een baan te vinden. Bij voorkeur bij een reguliere werkgever. Hierbij gaat de gemeente uit van wat u kunt. Het kan gaan om 'gewoon' werk, een baan voor mensen met een beperking of beschut werk.

Gemeenten bepalen zelf welke ondersteuning zij bieden. Hun beleid voor de begeleiding van mensen met een arbeidshandicap naar een baan ligt vast in een verordening.

Begeleiding arbeidsgehandicapte naar baan

De gemeente kan zorgen voor:

 • Aanpassing van uw werkplek

  Een werkgever kan een vergoeding krijgen voor aanpassingen aan de werkplek voor werknemers met een arbeidsbeperking. Het kan gaan om 'niet-meeneembare voorzieningen' zoals een traplift of deuren die vanzelf opengaan. Het kunnen ook 'meeneembare voorzieningen' zijn. Zoals een aangepaste bureaustoel of een braille-regel voor blinde of slechtziende werknemers.

 • Jobcoaching

  De jobcoach helpt u bij het inwerken. Hij begeleidt u ook op de werkvloer. Als u een uitkering van UWV krijgt, kunt u bij UWV informeren over ondersteuning door een jobcoach. In andere gevallen kunt u contact opnemen met uw gemeente. 

 • Loonkostensubsidie

  U heeft recht op het wettelijk minimumloon, of op een salaris volgens de cao van uw werkgever. Ook is het mogelijk dat u pensioen opbouwt over uw loon. Dit hangt af van uw pensioenregeling. Mogelijk bent u minder productief door uw ziekte of handicap. Uw werkgever kan dan loonkostensubsidie krijgen om het verschil te compenseren tussen uw productiviteit (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Want het loon gaat uit van 100% arbeidsproductiviteit.

 • Beschut werk

  Beschut werk wil zeggen dat u uitgebreide begeleiding en aanpassing van uw werkplek krijgt.

 • Dagbesteding

 • Vrijwilligerswerk.

Geen nieuwe plaatsen in sociale werkvoorziening

Sinds 1 januari 2015 kunt u niet meer als nieuwe werknemer terecht in de sociale werkvoorziening (Wsw). Ook niet als u op 31 december 2014 een Wsw-indicatie had. Alleen als u op 31 december 2014 een Wsw-dienstverband had, kunt u een plaats in de sociale werkvoorziening krijgen. Dit geldt voor mensen met een vast of een tijdelijk contract.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: