Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Waar krijg ik als werkgever ondersteuning wanneer ik een arbeidsgehandicapte in dienst neem?

Wilt u iemand met een arbeidshandicap in dienst willen nemen? Dan kunt u terecht bij de volgende instanties:

Regionale Werkbedrijven

Regionale Werkbedrijven maken afspraken over de bemiddeling tussen arbeidsgehandicapten en werkgevers die zorgen voor extra banen voor hen. Zij zorgen voor 1 pakket met voorzieningen voor werkgevers in een regio. Een regionaal Werkbedrijf is ook het aanspreekpunt voor werkgevers. U heeft dan niet meer te maken met verschillende gemeenten met verschillende regelingen.

Een regionale Werkbedrijf maakt afspraken over voorzieningen en subsidies als:

 • loonkostensubsidie en berekening van de loonwaarde van werknemers met een arbeidshandicap (loonwaardemethodiek);
 • detacheringen;
 • jobcoaching;
 • werkplekaanpassingen;
 • no-riskpolis;
 • afspraken over de organisatie van beschut werk.

Regionale werkgeversservicepunten

Werkgeversservicepunten vormen 1 loket waarachter gemeenten, UWV en scholen samenwerken. Hier krijgt u informatie over de voorzieningen en subsidies. Ook krijgt u er ondersteuning bij:

 • het geschikt maken van werk voor arbeidsgehandicapten;
 • aanpassing van de werkplek;
 • het opzetten van leerwerktrajecten;
 • de inzet van een jobcoach.

De Normaalste Zaak en Lotus

De Normaalste Zaak (netwerk van MKB-ondernemers en werkgevers) en Locus (netwerk van werkgevers, gemeenten en sw-bedrijven) helpen bij:

 • het geschikt maken van werk voor mensen met een beperking;
 • de ontwikkeling van draagvlak binnen een bedrijf voor het werken met gehandicapten.

Overige instanties

Ook bij de volgende instanties kunt u als werkgever terecht wanneer u mensen met een beperking aanneemt:

 • UWV;
 • gemeenten;
 • sw-bedrijven;
 • uitzendbureaus;
 • re-integratiebureaus in de regio. 
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: