Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe hoog is de ontslagvergoeding als ik 50 jaar of ouder ben?

Voorwaarden transitievergoeding 50-plusser

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om voor de transitievergoeding voor 50-plussers in aanmerking te komen:

  • u bent op het moment van ontslag 50 jaar of ouder;
  • u bent op het moment van ontslag minstens 10 jaar in dienst geweest;
  • uw werkgever had minimaal 25 werknemers in dienst (tijdens het laatste halfjaar voorafgaand aan het jaar waarin u wordt ontslagen).

De transitievergoeding voor ontslagen werknemers van 50 jaar of ouder is tijdelijk en geldt tot 2020.

Berekenen hoogte transitievergoeding 50-plusser

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis uw maandsalaris en het aantal halve dienstjaren (periode van 6 maanden).
De vergoeding is maximaal € 75.000, of  maximaal een jaarsalaris als u meer verdient dan € 75.000 per jaar.

Rekenregels tot uw 50e:

U krijgt:
1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van uw arbeidsovereenkomst;
1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest.

Rekenregel vanaf uw 50e:

U krijgt 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar vanaf uw 50e. Dit gaat in vanaf de eerste volledige periode van zes maanden nadat u 50 bent geworden.

Rekenvoorbeeld transitievergoeding 50-plusser

Stel: u wordt ontslagen na 15 jaar. Uw dienstverband begon op 1 januari 2001. U bent op 1 april 2011 50 geworden. U was toen 10 jaar en 3 maanden in dienst. 
De hoogte van de transitievergoeding wordt dan als volgt berekend:

  • 1-1-2001 t/m 31-12-2010: 1/6 maandsalaris x 20 halve dienstjaren = 3 + 1/3 maandsalaris
  • 1-1-2011 t/m 30-6-2011: 1/4 maandsalaris x 1 half dienst jaar = 1/4 maandsalaris
  • 1-7-2011 t/m 31-12-2015: 1/2 maandsalaris x 9 halve dienstjaren = 4 1/2 maandsalaris

Uw transitievergoeding is in dit voorbeeld dus 8 + 1/12 maandsalaris.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON