Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wanneer heb ik recht op een ziektewetuitkering in het buitenland?

Recht op een ziektewetuitkering in het buitenland

Gaat u in het buitenland wonen? Dan kunt u uw ziektewetuitkering meenemen als Nederland hierover afspraken heeft met het land waar u heengaat.

Verblijft u in het buitenland en woont u in Nederland? Dan behoudt u uw ziektewetuitkering. Het maakt dan niet uit naar welk land u gaat.

Geen recht op een ziektewetuitkering in het buitenland

Verhuist u naar een land waar Nederland geen afspraken mee heeft? Dan stopt uw ziektewetuitkering.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: