Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Waar kan ik mijn ziektewetuitkering regelen?

Ziektewetuitkering aanvragen

U moet zelf uw ziektewetuitkering aanvragen of dit laten doen. Dit hangt af van uw situatie.

  • Geen werkgever
    Heeft u geen werkgever en wordt u ziek? Dan moet u zich uiterlijk de tweede dag ziek melden bij UWV. Nadat u zich heeft ziek gemeld, krijgt u binnen 4 weken een brief. Daarin staat of u een ziektewetuitkering krijgt.
  • Wel een werkgever
    Heeft u een werkgever en wordt u ziek? Dan blijft uw werkgever in de meeste gevallen uw loon doorbetalen. Maar in sommige gevallen heeft u tijdens ziekte recht op een ziektewetuitkering. Dit geldt bijvoorbeeld als u onder de no-riskpolis valt. Of als u ziek wordt als gevolg van uw zwangerschap. Dan kan uw werkgever voor u een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

Wijzigingen voor ziektewetuitkering doorgeven

U kunt wijzigingen voor uw ziektewetuitkering doorgeven aan UWV. Doet u dit niet? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON