Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

WW

2011 2012 2013
Bronnen:

CBS, Statline

UWV, Kwantitatieve informatie
Aantal WW-uitkeringen (in uitkeringsjaren, x 1.000) 225 262 335
Aantal nieuwe WW-uitkeringen (x 1.000) 414 502 613
Aantal beƫindigde WW-uitkeringen (x 1.000) 408 432 516
waarvan door werkhervatting (x 1.000) 212 213 245
Gemiddelde uitkeringsduur (in weken) 39 36 36
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: