Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Fraude en handhaving WW

2011 2012 2013
Bronnen:

UWV, Kwantitatieve informatie
Aantal geconstateerde overtredingen met financiele benadeling (x 1.000) 30 29 31
Totaal benadelingsbedrag (x € 1 mln) 45 35 42
Download: HTML | CSV | Excel | JSON