Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Werkloosheid

2012 2013 2014
Bron: CBS, Statline

*definitie werkloosheid: Alle personen vanaf 15 jaar zonder werk, die actief op zoek zijn naar betaald werk voor 1 uur per week of meer en daarvoor binnen 2 weken beschikbaar zijn.
Werkloosheid (gemiddeld)*
Werkloosheids­percentage (%) 5,8 7,3 7,4
Mannen 5,5 7,2 7,2
Vrouwen 6,2 7,3 7,8
15 tot 25 jaar (jeugdwerkloosheid) 11,7 13,2 12,7
25 tot 45 jaar 4,8 6,3 6,3
45 tot 75 jaar 4,7 6,0 6,6
Autochtonen 4,6 5,8 6,1
Westerse migranten 7,3 8,9 8,7
Niet-westerse migranten 14,1 16,5 16,5
Werkloze beroepsbevolking (gemiddeld, x 1.000) 516 647 660
Mannen 260 346 343
Vrouwen 255 301 317
15 tot 25 jaar 164 186 175
25 tot 45 jaar 183 240 237
45 tot 75 jaar 169 221 248
Autochtonen 324 416 430
Westerse migranten 62 76 74
Niet-westerse migranten 129 154 155
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: